SKARTOVACIE STROJE

Servisujeme skartovače:

HSM, Fellowes, Rexel, FILUX, Taros, Intimus, IDEAL, EBA, Sigma, Jaws, AT, Wallner, Kobra, Peach, Primo, Geha, Martin Yale, Dino, Ativa, Paper Monster, Olympia…

Pokiaľ stroj prestane skartovať, býva to pravdepodobne spínačom, ktorý sa dá opraviť alebo vymeniť.
Občas sa stáva, že z nožov namiesto správneho rozmeru odpadu vychádza nesprávny formát papiera, alebo je spojený v jednom kus papiera. Tu došlo k poškodeniu stroja, prasknutím ozubeného kolesa alebo viacej kolies motora alebo nožov.

Najčastejšie poruchy skartovačov:

  • spínač nespína – skartovač neskartuje (porucha na el. doske)
  • skartovač „dymí“ (preťaženie motora)
  • papier zostal v nožoch a skartovač neskartuje (preťaženie stroje)
  • nesvieti spínač skartovača (porucha na el. doske)
  • skartovač skartuje, ale opačne (porucha na el. doske alebo na spínači)
  • skartovač „ide“, ale papier neskartuje (porucha na el. doske alebo na spínači)
  • skartovač „ide“, ale neskartuje (poškodené čidlo)
  • skartovač skartuje, ale papier preklzuje (vada motora alebo nožov)
  • skartovač je hlučný (prasknuté ozubené koleso)
  • funguje len spínač na spätný chod (porucha na el. doske)