EKASA SLUŽBY

Cenník najčastejšie vykonávaných servisných úkonov na registračných pokladniciach značiek ELCOM, ELIO, FiskalPRO.

Servisný zásah 30,00 €

Ukončenie prevádzky registračnej pokladnice 30,00 €

( Chránené dátové úložisko ) CHDÚ modul 128 €

Výmena CHDU modulu 90 €

 Výmena zahŕňa zálohu údajov z registračnej pokladnice, softvérovú aktualizáciu, nahratie údajov z finančnej správy do CHDÚ modulu, uvedenie pokladnice do prevádzky.

Zavedenie VRP ( Virtuálnej registračnej pokladnice ) do prevádzky 50,00 €

Pravidelná servisná prehliadka 35,00 €

Programovanie PLU podľa rozsahu dohodou

Uvedené ceny sú pre zákazníka konečné. Nie som platca DPH