Čo je to POS systém a ako funguje?

Čo je to POS systém?

Miesto predaja ( POS ) je miesto, kde sa dokončí maloobchodná transakcia. Na predajnom mieste obchodník vypočíta sumu, ktorú zákazník dlhuje , uvedie túto sumu, môže zákazníkovi pripraviť faktúru (ktorá môže byť výpisom z pokladnice) a oznámi zákazníkovi možnosti platby. Je to tiež bod, v ktorom zákazník uskutoční platbu obchodníkovi výmenou za tovar alebo po poskytnutí služby. Po prijatí platby obchodník vystaví potvrdenie pre transakciu, ktorá je zvyčajne vytlačená, ale môže sa tiež vzdať alebo odoslať elektronicky.

Na výpočet dlžnej sumy zákazníka môže obchodník použiť rôzne zariadenia, ako sú digitálne váhyskenery čiarových kódov a registračné pokladnice (alebo pokročilejšie „POS pokladne“, ktoré sa niekedy nazývajú aj „POS systémy“ ). Na uskutočnenie platby sú k dispozícii platobné terminály, dotykové obrazovky. Keďže podniky majú rôzne profily, potrebujú aj rôzne systémy predajných miest. Napríklad reštaurácie, maloobchody a obchody s potravinami majú všetky svoje špeciality a preto potrebujú POS systém, ktorý vyhovuje ich špecifickým potrebám. Predajňa potravín potrebuje váhu na mieste predaja a kaviareň musí mať možnosť prispôsobiť si menu v prípade špeciálnych ponúk.

Miesto predaja sa často označuje ako miesto obsluhy, pretože to nie je len miesto predaja, ale aj miesto vrátenia alebo objednávky zákazníka. Softvér POS terminálu môže obsahovať aj funkcie pre správu zásobfinancií alebo skladu.

Firmy čoraz viac prijímajú POS systémy a jedným z najzrejmejších a najpresvedčivejších dôvodov je, že POS systém odstraňuje potrebu cenoviekPredajné ceny sú pri pridávaní zásob prepojené s produktovým kódom položky, takže pokladník potrebuje na spracovanie predaja iba naskenovať tento kód. Ak dôjde k zmene ceny, dá sa to jednoducho urobiť aj cez správu tovarových položiek. Medzi ďalšie výhody patrí možnosť implementácie rôznych druhov zliav, vernostná schéma pre zákazníkov a efektívnejšia skladová kontrola, pričom tieto vlastnosti sú typické takmer pre všetky moderné ePOS systémy.

Prečo je POS systém užitočný?

Umožňuje Vám lepšiu kontrolu nad Vašimi obchodnými operáciami. S POS systémom presne viete, aké produkty sa predali, aký je stav zásob na sklade a samozrejme koľko ste zarobili. Znižuje chybovosť predaja a zvyšuje jeho efektivitu.

Umožňuje lepšiu analýzu a plánovanie. POS systém uľahčuje sledovanie skladových zásob, ich pohyby a preto môžete lepšie predpovedať a načasovať ich prípadné dopĺňanie a nákup.

Uľahčuje predajný proces. Externé zariadenia pripojené na POS systém ako sú digitálne váhy, čítačky čiarových kódov, externé klávesnice, externé displeje a ďalšie zariadenia zvyšujú efektívnosť predajného procesu.

Kombinujte svoje POS

Ako sme už spomínali POS systém môže obsahovať rôzne príslušenstvo. Obchodné prevádzky majú rôzne špecifické požiadavky predaja a preto majú možnosť voľby svojho POS príslušenstva. Všetko nájdete v našom eshope vmpokladne.sk kde ponúkame riešenia od firiem ELCOM, FISKALPRO, ELIO.

Nákupný košík